ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 11,111 รูป อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2555

ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย


ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางสมุทรปราการ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

ตักบาตรพระ 11,111 รูป  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   เวลา 06.00 น.
ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา
ถ. ศรีสมุทร - ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

บุญ คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตประสบความสุขความสำเร็จทั้งในภพนี้และภพหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 083-540-4826, 085-188-4897, 081-685-9604, 081-658-4426,
086-901-0640, 086-038-0940, 084-710-7076, 085-958-4403

จัดโดย
คณะสงฆ์ จ.สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ
สมาคมพุทธรักษา สำนักงานกัลยาณมิตร จ.สมุทรปราการ เครือข่ายกัลยาณมิตร จ.สมุทรปราการ
สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามกรุณาสวมชุดขาวหรืออย่างน้อยเสื้อขาวมาร่วมงาน

ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา

ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการ จะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

 

อานิสงส์ของการตักบาตร
1.  ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2.  มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3.  ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4.  มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5.  ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
6.  บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล