ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555 พิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ โครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2555


                           พิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่                       >> ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่
ในโครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40

>> ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555  ณ ทางเข้า 5 (ฝั่งช้าง) สภาธรรมกายสากล
ตั้งแต่เวลา 6.00 - 7.50 น.

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-443-3000