ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนพระอภิธรรมศึกษาแล้ววันนี้

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2555


                 พระอภิธรรมศึกษา การศึกษาเพื่อการสร้างบารมี                  


".......นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา........."
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี


 

 พระอภิธรรมศึกษา การศึกษาเพื่อการสร้างบารมี
เพื่อปลูกฝังศรัทธากับปัญญาควบคู่กัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ทำให้เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตอย่างลึกซึ้งและตามความเป็นจริง

สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย
เปิดรับสมัครนักเรียนพระอภิธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย

โทร. 087-686-8372
  และ 02-831-1000 ต่อ 2226
หรือวันอาทิตย์ที่ เสา L8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล