ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ. 2555

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2555

เรียนธรรมศึกษา

 

ธรรมศึกษา.. วิชาชีวิต

เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้
เรียนง่าย เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย เรียนแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

และยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักธรรมะระดับสูงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
สามารถสมัครเรียนได้ โดยไม่จำกัดความรู้


สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
และทุกวันอาทิตย์ที่ เสา L8  สภาธรรมกายสากล


หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์

087-352-0512 และ 089-483-4017