ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องปฏิบัติธรรมใจสบาย ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2555

สร้างห้องปฏิบัติธรรม ธุดงคสถานล้านนา

 

ธุดงคสถานล้านนา บุญสถานแห่งการสร้างบารมี
ขอเชิญทุกท่าน เป็นเจ้าของบุญ สร้างห้องปฏิบัติธรรม ใข้ชื่อว่า “ห้องปฏิบัติธรรมใจสบาย”

ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นห้องปฏิบัติธรรมที่ทำจากวัสดุซับเสียง
ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ 100% มีระบบระบายอากาศ และปรับอุณหภูมิภายในห้อง
ให้เหมาะสมกับทุกฤดูกาล  ทำให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติธรรม คือผ่อนคลาย
สบายกาย สบายใจ  สัมผัสได้ตั้งแต่เแรกเริ่มของการปฏิบัติธรรม

จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างห้องปฏิบัติธรรมใจสบายครั้งแรก
ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555   เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 083-540-4595, 053-353-174
และทุกวันอาทิตย์ที่ เสา P10 สภาธรรมกายสากล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล