ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันธรรมชัย-ร่วมถวายกองทุนยารักษาโรค กองุทนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2555

ถวายยา วันธรรมชัย

 

 

เนื่องนวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 255 ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ในพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค กองุทนเครื่องมืออุปกาณ์การแพทย์
และกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ  ณ สภาธรรมกายสากล

มี 4 กองุทนด้วยกัน คือ
กงอทุนกิตติมศักดิ์,  กองทุนกิตติมเสริม,  กองทุนกิตติมสุข,  กองทุนกิตติมใส


กำหนดการ

 

เวลา กิจกรรม
  08.00 น.   ลงทะเบียนเจ้าภาพ VIP
  09.45 น.   คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
  10.00 น.   พิธีกล่าวคำถวาย 5 รายการ
     - พิธีกล่าวกองุทนยารักษาโรค
     - พิธีกล่าวถวายกองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
     - พิธีกล่าวถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
     - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
     - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  11.00 น.   คณะสงฆ์ให้พร
  11.05 น.   เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น.   งานสัมมนาบุญกฐินปี 2555 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก


พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนากฐินทุกท่าน จะได้รับดวงแก้วธรรมชัย จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ


คลิกที่นี่ ดูกำหนดการกิจกรรมวันธรรมชัยทั้งวัน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

รายการอุปกรณ์แพทย์และเครื่องมือทันตกรรมแพทย์ที่จะถวายเนื่องในวันธรรมชัย
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ รัตนบัลลังค์ สภาธรรมกายสากล


1.เครื่องชั่งบุคคล 160 กก. RGZ-160 ชนิดหน้าปัดกลม พร้อมที่วัดส่วนสูง 10 เครื่อง
2.เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า  1 เครื่อง
3.เครื่องดูดเสมหะ (Suctions)  1 เครื่อง
4.เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน   2 เครื่อง
5.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  10 เครื่อง
6.เครื่องซิลถุง รุ่น S-35  1 เครื่อง
7. เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibillatur) 1 เครื่อง
8.เครื่องช่วยหายใจติดตั้งบนรถพยาบาล (Ventilavten)  1 เครื่อง
9.เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต และสายอ๊อกซิเจนในกระแสเลือด multifunction monitoring 1 เครื่อง
10.เตียงนอนผู้ป่วยแบบพับได้  15 เตียง
11.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3,000 dose
12.LED curring light เครื่องฉายแสงใช้อุดฟัน 1 ชิ้น
13. Airotor เครื่องกรอฟันแบบเร็ว 3 ชิ้น
14.Stright Handpiece เครื่องกรอฟันแบบช้า  3 ชิ้น
15.Ultrasonic scaler เครื่องขูดหินปูน 1 ชิ้น
16.Dental Cabinet ลิ้นชักใส่อุปกรณ์มีล้อเคลื่อน  1ชิ้น

 
  อานิสงส์การถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า: “โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"

 

การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแด่พระสงฆ์ เท่ากับเป็นการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียว ตามความเชื่อของผู้คนส่วนมากต่างมึความเชื่อและศรัทธาว่า " ถ้าหากผู้ใดได้ถวายภัตตาหารหรือสิ่งของแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น ย่อมมีอานิสสงส์มาก ถึงขนาดหากผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวก หรืออัครสาวก หรือปราถนาพุทธภูมิ ก็จะได้สมหวังดังที่ใจปรารถนา"

ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเองอานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงภิกษุสามเณรอาพาธ

๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต
    ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว
    อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม
       ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก
       พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้