ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบัณฑิตแก้ว เปิดรับสมัครบัณฑิตช่วยงานพระพุทธศาสนา

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2555

บัณฑิตแก้ว รุ่น 16.1

 

 

โครงการบัณฑิตแก้ว เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ช่วยงานพระพุทธศาสนา เผยแผ่วิชชาธรรมกาย* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขอเชิญบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย มาร่วมสร้างบารมี ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ในโครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 16.1 ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาร่วมกัน


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ร่วมพลังบัณฑิตเก่งและดี สร้างบารมีเขตใน ทุ่มเทกายและใจ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด ได้ที่
วันจันทร์ - วันเสาร์ - ชมรมพุทธศาสตร์สากล กองบัณฑิตแก้ว
วันอาทิตย์ - จุดติดต่อสอบถามทุกจุด สภาธรรมกายสากล วัดพรธรรมกาย

หรือที่เบอร์โทรศัพท์
083-540-6349,  083-540-6350,  083-540-6364

 

 

โครงการบัณฑิตแก้ว     

หนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา จากมโนปณิธานของ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในโลก โครงการบัณฑิตแก้ว จึงเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังในการขยายงานพระพุทธศาสนา และการปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเป็นโอกาสของบัณฑิตชายหญิงที่มีจิตศรัทธา ได้ใช้วัยที่แข็งแรง ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัด อุทิศตนเข้ามาช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนาระยะเวลา 1-2 ปี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกส่วนของงานบุญในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพิ่มพูนคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชาวโลก ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจรรโลงสังคม ด้วยการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังในหลากหลายสาขาที่เลือกได้ อาทิ

- งานเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับสาธุชนที่มาวัดหน่วยงานต่างๆ
- งานอบรมเยาวชน ค่ายพัฒนาศักยภาพ การอบรมธรรมทายาท โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
 โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
- งานสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ Animation การ์ตูนคุณธรรม
- งานผลิตละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
- งานต่างประเทศ ประสานงานต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขาต่างประเทศ
- งานก่อสร้างศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้อนรับพุทธบุตรและชาวพุทธนับล้านจากทั่วโลก
- งานอาหารและโภชนาการ การผลิตอาหารรองรับสาธุชนนับล้าน
- งานคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมเมอร์, ทำ web, internet

และหลากหลายหน้าที่ที่น่าสนใจ และท้าทายอีกมากมายในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่สาธุชน เมื่อจบโครงการแล้ว บัณฑิตแก้วสามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ บัณฑิตแก้วที่มีความพร้อม และมีเป้าหมายอุดมการณ์ มีความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่การทำงานในองค์กรดีแล้ว สามารถจะเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกประจำขององค์กร หรือโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำหน้าที่ในศูนย์สาขาต่างประเทศต่อไป

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   

1.  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
2.  โสด ชายจริง หญิงแท้
3.  อายุไม่เกิน 33 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร
4.  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5.  เคยผ่านการอบรมโครงการธรรมทายาทชาย-หญิง หรือโครงการสมาธิแก้ว 3 สัปดาห์ขึ้นไป
6.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
7.  มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ