ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กตัญญูบูชาคุณ วาระคล้ายวันเกิดครบรอบ 104 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2555

ตักบาตร ครบรอบ 104ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

 

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ กตัญญูบูชาคุณมหาปูชนียาจารย์


ของเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ 104 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556   เวลา 06.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 081-416-3823,  083-136-9516

 

อานิสงส์การตักบาตรพระ

 

1. ย่อมบังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ

2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

3. ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ

4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก

5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไปไกล

7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมใหญ่

8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

9. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย