ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่รายวัน ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปีที่ 2 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดตาก้อง - โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2556

แผนที่รายวัน ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร

โรงเรียนวัดตาก้อง - โรงเรียนเทศบาลวัดพระงาม - โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์09.30 น. ออกเดินทาง จาก โรงเรียนวัดตาก้อง
12.35 น. พักระหว่างทาง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพระงาม
15.20
 น. ถึงจุดพักค้าง ณ โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล