ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2556

 


ร่วมถวายกองทุนโคมมาฆประทีป เพื่อใช้ประกอบพิธีในวันมาฆบูชา

 
 

ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 10.20 น. ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีในคืนวันเพ็ญขึ้น 15  ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ภาพทะเลแห่งเปลวประทีปธรรม ได้ถูกจุดขึ้นพร้อมกันนับแสนดวง
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย


จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสาธุชนทั่วโลก ได้ร่วมพิธีถวาย  “กองทุนโคมมาฆประทีป”
เพื่อใช้ในการประกอบพิธีจุดโคมประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


มี  4  กองทุนคือ

1.  กองทุนกิตติมศักดิ์
2.  กองทุนกิตติมเสริม
3.  กองทุนกิตติมสุข
4.  กองทุนกิตติมใส**********************************************************************************


ทีปโท   โหติ   จกฺขุโท
ผู้ให้ประทีปโคมไฟ  ชื่อว่า  ให้จักษุ


ย่อมเป็นผู้มีดวงตาสดใส  ทั้งมังสะจักษุ  ทิพยจักษุ และธรรมจักษุ
มีรัศมีกายสว่างไสว เป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย  ทำให้มีศรัทธามั่นคง  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

แตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม  บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ  หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด 
หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-5006,  082-700-6420


 **********************************************************************************

 

กำหนดการ ถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

09.00 น.     ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ (สำหรับเจ้าภาพ VIP)
10.20 น.     คณะสงฆ์พร้อม เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่งประกอบพิธี
10.30 น.     คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะ
                    ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
                    พิธีกร นำอาราธนาศีล
                    พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่
                    พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                    พิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป
                    พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป
                    คณะสงฆ์ สวดบทถวายพรพระ
                    สาธุชนผู้มีบุญ ถวายโคมมาฆประทีป
                    ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
                    คณะสงฆ์ ให้พร
11.30 น.     เสร็จพิธี