ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2556

 

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญชายแท้ที่ได้โอกาส เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร

อบรมระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2556

สอบถามรายละเอียด ได้ที่  เสาN26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทรศัพท์ 088-006-2072