ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2556

 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.. การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

 

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
เปิดพรมแดนโลกแห่งธรรม โดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ
หนังสือที่รวบรวมแนวทางการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง
และมุ่งเน้นอธิบายหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ

ทั้งการสวดมนต์ การทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรม และวิธีสร้างความเจริญในชีวิต
เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล นำพาชีวิตให้ก้าวไปในโลกยุคไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข

โดยมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครอง เพื่อถวายเป็นธรรมบรรณาการ
แด่วัดกัลยาณมิตร และห้องสมุดทั่วประเทศ


(หมดเขตส่งรายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์จารึกท้ายเล่ม ในวันอาทิตย์ทื่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

* วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่กองรับบริจาค ห้องขันติ สำนักงานใหญ่
* วันอาทิตย์ ที่ชมรมแทงตลอดในธรรม เสาN27 สภาธรรมกายสากล
* สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 088-072-7273 และ 089-672-0039
 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล