ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ องค์ที่ 7 ด้วยทองคำ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2556

 

"...จะมีสักกี่ชาติ จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เช่นนี้ติดตัวไป..."


ขอเชิญผู้มีบุญ ศิษยานุศิษย์ และลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลก
ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ 7 ด้วยทองคำ


ในวันพฤหัสบดีที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
(วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 129 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์  02-831-1000
(ขอเชิญผู้ไปร่วมงานแต่งชุดขาวๆ โดยพร้อมเพรียงกัน : เสื้อขาว กางเกง กระโปรง หรือผ้าถุงขาว)


 อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำจากพระไตรปิฎก


1)

ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำ เพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า


ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ

 

 


 

2)

ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายอาสนดแก้วผลึก ฉาบด้วยทองชมพูนุท อันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่ประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า


ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ (ภพชาติในอดีต) ได้ไปเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง 100 โยชน์ ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ผู้มีฤทธิ์มาก มีรัตนะ 8 ประการ สว่างโชติช่วง ทั้งกลางวันกลางคืน ประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นเวลาที่ยาวนาน 

3)

ด้วยอานิสงส์ที่ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 ใบ ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า


ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐีที่รวยที่สุดในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง 80 ศอก เกิดขึ้นหลังบ้าน


 

4)
 

ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย บัลลังก์ทอง 1 แสนตัว แด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรับรองภิกษุถึง 1 แสนรูป

ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของพระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูง สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ และรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
5)

ด้วยอานิสงส์ที่ปลด เครื่องประดับทองคำ จากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐทองคำ เพื่อสร้างเจดีย์ทองคำ สูง 1 โยชน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่งผลให้ อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ ยาวนาน ถึง 1 กัป มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา6)

ด้วยอานิสงส์จากการถวาย แผ่นอิฐทองคำ สร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกปิลานีเถรี ที่มีกลิ่นตัวเหมือนเหมือนส้วม ให้กลับกลายเป็นมีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย และมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในภพชาติสุดท้าย พระภัททกาปิลานีเถรี ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี ผู้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม
 

 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้คนพบวิชชาธรรมกาย

 

          พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก จึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ มาแล้ว ถึง 6 องค์
 

          หลวงปู่ทองคำ องค์ที่ 7 นี้ เป็นองค์ที่จะอัญเชิญไปบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในการเดินธุดงค์ธรรมชัยทุกครั้ง เนื่องจากรูปหล่อหลวงปู่ทองคำที่หลอ่ไปแล้วทั้ง 6 องค์ จะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ สถานที่ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติชีวิตของหลวงปู่ แต่องค์ที่ 7 ที่กำลังจะหล่อขึ้นนี้ จะเป็นองค์ที่ไปเปิดใจ ไปประกาศศาสนา และสร้างเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเศาสนาให้บังเกิดขึ้นกับผู้คนอีกเป็นจำนวนมหาศาล


          ดังนั้น การหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำในครั้งนี้ จึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะเราจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายให้ยืนยาวที่สุด และที่สำคัญ การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำ เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของหลวงปู่ด้วยวิธีอันชาญฉลาด เพราะการหล่อท่่านด้วยทองคำ จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัย และเกิดคำถามตามมาว่า ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ และนั่นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้เล่าถึงประวัติ คุณธรรม คุณวิเศษ และมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้บุคคลเหล่านั้น ทำตามข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน


          อีกทั้งเมือระยะเวลาผ่านไป จนเข้าสู่ยุคทองที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โจษขานซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบว่า ทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า ร่วมใจกัหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น และปริศนาตรงนี้เอง จะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่า ท่านเป็นใคา สำคัญอย่างไร


          โดยเฉพาะบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์ ก็จะพยายามดิ้นรนแสวงหาที่พึ่งให้ตัวเองพ้นทุกข์ และเมื่อได้มาพบรูปหล่อหลวงปู่ ที่หล่อจากวัสดีที่มีค่าสูงสุด ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่าน จนเกิดความเลื่อมใส ซาบซึ้ง และหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


          ดังนั้น การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ จึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชา ที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติบูชาตามอย่างท่าน ซึ่งการปฏิบัติบูชานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด


 

 

"..หลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 ที่กำลังจะหล่อขึ้นนี้ จะเป็นองค์ที่ไปเปิดใจ ไปประกาศศาสนา และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นกับผู้คนอีกเป็นจำนวนมหาศาล..."
 


เหตุแห่งควมยาก ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่


การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆ แต่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุแห่งความยาก ดังต่อไปนี้ คือ


1.   พระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ เช่น หลวงปู่วัดปากน้ำ
      เป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมาก อีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มาก หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มหาชนเกิดมหาศรัทธา
      อย่างแรงกล้า คิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศ เช่น ทองคำแท้


2.  ทองคำเป็นวัตถุธาตุที่มีราคาสูงลิบ ทำให้ยากที่จะมีใครสักคนกล้าคิดนำทองคำจำนวนมหาศาาลมาหล่อพระให้มีขนาดใหญ่มาก
     ดังนั้น การหล่อพระด้วยทองคำแท้ที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง


3.   มีบุคคลในโลกนี้ น้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจ รวบรวมทองคำจำนวนมหาศาลมาหล่อพระได้


4.  ผู้ทึ่คิดจะนำทองคำมาทำบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่าน หรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่าน
     ก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆ ที่เคยสั่งสมมาในอดีต ไปดลจิตดลใจทำให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่ เพื่อต่อบุญให้กับตนเอง


5.  หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหาศรัทธา คิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพังด้วยตัวเอง
     ตลอดชีวิตนี้ เราก็คงหมดโอกาสได้บุญใหญ่นี้ เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ


6.  แม้บางคนจะมีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้ การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระ
     ที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน ที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามารวมกัน อีกทั้งในอนาคตถ้าผู้มีทรัพย์มากนั้นสิ้นอายุขัยแล้ว
     ก็จะหาผู้ดูแลรักษาองค์พระที่หล่อขึ้นตามลำพังนั้นได้ยาก


7.  หากการหล่อองค์หลวงปู่เสร็จไปแล้ว แต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรือมาทราบข่าวบุญนี้ทีหลัง และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ้นมา
     โอกาสนั้นก็หมดลงไปแล้ว


          เนื่องจากการหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ เป็นสิ่งที่เกิดได้ยากเช่นนี้ สาธุชนทุกท่าน จึงไม่ควรปล่อยโอกาสทองนี้ ให้หลุดลอยไป แต่ควรชักชวนบอกกล่าวญาติมิตร ให้มาเอาบุญใหญ่ครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 6 แห่ง คือ

1. สถานที่เกิด  ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2. สถานที่อุปสมบท คือ วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3. สถานที่บรรลุธรรม คือ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
4. สถานที่ที่มีผู้บรรลุธรรมตามหลวงปู่ครั้งแรก คือ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
5. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย คือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย คือ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล