ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2556

บวชญี่ปุ่น ตัดปอยผม เวียนประทักษิณ บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทญี่ปุ่น

 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทญี่ปุ่น 12 รูป

พิธีตัดปอยผม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30 น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

พิธีบรรพชาและอุปสทบท
วันเสาร์ที่ 10 สิงหคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 083-540-9820,  

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล