ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันรวมพลัง เด็กดี V-star ครั้งที่ 8

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2556

วันรวมพลังเด็กดี V-star ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

ครั้งที่ 8  V-star Change the World

  

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 8

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 เป็น “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมประเมินมาตรฐานศีลธรรม คาดว่าจะมีเด็กดีวีสตาร์เดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เด็กดีวีสตาร์ที่มาร่วมงานทุกครั้งที่ผ่านมา ล้วนเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ มีตั้งแต่วัยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล จนถึงวัยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางตัวแทนของคณะคุณครูอาจารย์จากสถานศึกษานั้นๆได้ร่วมเดินทางมาด้วย

วีสตาร์ (V-Star) หรือ ดาวแห่งความดี (The Virtuous Star) มาจากชื่อของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความถดถอยของศีลธรรมโลกที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากและความเดือดร้อนมากมายต่อประชาคมโลก

ผลกระทบแพร่ระบาดคืบคลานเข้ามาปนเปกับสิ่งแวดล้อม จนบางครั้งแยกแยะไม่ออกเลยว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกำลังทำลายล้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ การรอรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นอาจจะสายเกินกว่าที่จะเยียวยา มีหนทางที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าแก้ ด้วยการฟื้นฟูศีลธรรมคุณความดี เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพ

โครงการนี้ มีกิจกรรมเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือเรียกว่า “วีสตาร์” หรือ “ดาวแห่งความดี” (The Virtuous Star) โดยเน้นคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ คือ

 • วินัย
 • เคารพ
 • อดทน

แรกเริ่ม โครงการได้นำเสนอกิจวัตร 10 ประการให้แก่สถานศึกษาต่างๆที่ได้จัดตั้งชมรมวีสตาร์ (V-Star Club) ขึ้น และรับสมัครนักเรียนโดยไม่มีการบังคับแต่เป็นไปตามความสมัครใจ ปรากฏว่าในปีแรกได้มีนักเรียนเข้าสมัครถึง 200,000 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 5,000 แห่ง

กิจวัตร 10 ประการได้แก่

 1. ไม่นอนตื่นสาย, เก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน
 2. แต่งกายสุภาพ
 3. สมาทานศีล 5
 4. ออมทรัพย์
 5. ไหว้พ่อแม่, ญาติผู้ใหญ่, ครูอาจารย์
 6. เขียนคุณความดีของคุณครู, เพื่อน หรือคนรอบข้าง
 7. สวดมนต์, ไหว้พระ ก่อนนอน
 8. ช่วยเหลือทำงานบ้าน
 9. อ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีประโยชน์
 10. นั่งสมาธิ

ทั้งหมดนี้เป็นบทฝึกเริ่มแรกที่เด็กดีวีสตาร์จะต้องประพฤติปฏิบัติ โดยมีสมุดบันทึกความดีประจำตัวทุกคน และต้องบันทึกทุกวัน แล้วนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจและเซ็นรับทราบทุกวัน วันต่อมาก็นำไปให้คุณครูอ่าน จากนั้นคุณครูก็จะเขียนคำชมเชยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งมีศัพท์เทคนิคของคุณครูทั้งหลายว่า “ชี้, ชม, ชวน, เชียร์”

ผลลัพธ์จากการที่เด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมมากมาย ไม่ใช่แต่เฉพาะกับเด็กดีวีสตาร์เท่านั้น ผู้อยู่รอบข้างนอกจากจะชื่นชมกับความดีของเด็กดีวีสตาร์แล้ว ยังพลอยปฏิบัติตนให้ดีตามไปด้วย จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ ด.ญ.ภิญญาภรณ์ เชือนรัมย์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ประธานชมรมวีสตาร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์ ความว่า“แต่ก่อนพ่อกินเหล้าทุกวัน หนูไม่ชอบเลย เวลาที่เห็นพ่อกินเหล้า พ่อไม่เคยกินข้าวกับพวกเรา เหมือนกับเราไม่มีพ่อ หนูไม่เกลียดพ่อหรอกนะ รักพ่อ แต่หนูเกลียดเหล้าค่ะ”

นายภิญโญ เชือนรัมย์ พ่อของด.ญ.ภิญญาภรณ์ ทำงานเป็นภารโรงประจำโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เขาเล่าว่า “ผมกินเหล้ามาตั้ง 20 ปีแล้ว มันติดครับ ต้องกินตลอด บุหรี่ก็สูบครับ พอตอนหลังนี่ผมเห็นลูกเข้าโครงการวีสตาร์ เป็นเด็กดี กลับมาเขาก็มาไหว้พ่อแม่ วันที่ลูกกราบผม ผมงงเหมือนกันนะ เพราะลูกไม่เคยทำอย่างนี้เลย พอคนเล็กทำ ลูกคนอื่นๆเขาก็ทำตาม ผมปลื้มใจมาก เวลาที่คุณครูสอนเรื่องโทษภัยของบุหรี่, น้ำเมาและภัยจากอบายมุข เขาจะนำสื่อต่างๆ หรือแม้แต่ป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่มาติดที่บ้านเพื่อให้ผมมองเห็น วันหนึ่งลูกมาขอผมว่า พ่อ...หนูอยากให้พ่อเลิกเหล้า ผมก็ตัดสินใจไปเลยว่าผมจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพื่อลูก เพื่อครอบครัว และเพื่อตัวผมเองครับ”

 

*  วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8  *

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ปีนี้ พบกับความอลังการครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งนิทรรศการ และภาพยนต์ 3 มิติ ที่แปลกใหม่กว่าเดิม

นิทรรศกาลในปีนี้ใช้ชื่อว่า : ความจริงหลังความตาย

คำขวัญ "จะเชื่อตอนเป็น หรือจะเห็นตอนตาย"

concept ของงานคือ 

     ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญความจริงข้อนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ แต่ความจริงหลังความตายกลับกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์ปฏิเสธที่จะยอมรับ เพราะยากต่อการพิสูจน์และอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีเพียงบุคคลเดียวที่อธิบายชีวิตหลังความตายพร้อมวิธีการพิสูจน์ไว้เมื่อ 2500 กว่าปีที่แล้ว นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหนทั้งยังทรงแสดงให้เห็นว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงด้วยการเปิดโลกในวันออกพรรษาเป็นที่มาแห่งการพ่นบังไฟของพญานาคซึ่งเป็นประจักษ์พยานการเปิดโลกของพุทธองค์มาจนทุกวันนี้นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทิ้งมรดกธรรมคือ วิธีการที่จะติดตามการเดินทางหลังความตายของมนุษย์ วิธีการนี้เป็นวิธีการสากลที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื่อชาติ ศาสนา วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการพิสูจน์ เครื่องมือนั้นต้องมีความเร็วเหนือแสง สิ่งนั้นคือ “ดวงจิต” ของมนุษย์ เมื่อใดที่ดวงจิตของมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่งก็จะมีพลังงานมหาศาล เช่นเดียวกับเลนส์นูนที่สามารถรวมพลังงานแสงจนจุดติดไฟได้ การทำสมาธิสามารถทำให้ใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่ง เมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวจึงจะสามารถเดินทางไปพิสูจน์ความจริงหลังความตายได้

        โลกหลังความตายเป็นความรู้สากล ที่ทุกคนควรศึกษาเพื่อการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท วิธีการไปศึกษาชีวิตหลังความตายทำได้ 3 วิธี คือ

1.  อาศัยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก

2.  นั่งสมาธิฝึกจิตเพื่อเดินทางไปดู

3.  ตายแล้วไปรู้ไปเห็น

        หากเราไม่ศรัทธาในความจริงแห่งชีวิตในขณะที่เรายังมีลมหายใจ โอกาสเดียวที่เราจะได้พิสูจน์ คือเมื่อมรณะภัยมาเยือนดังนั้นอย่ารอจนกว่าจะสาย จะเชื่อตอนเป็น หรือจะเห็นตอนตาย”พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

Detail

        นิทรรศการความจริงหลังความตาย จัดแสดงโลกหลังความตาย ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้การจัดแสดงอยู่บนพื้นฐานของ ตถาคตโพธิสัทธา คือความเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        การจัดแสดงเน้นความเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ผู้เข้าชมได้บรรยากาศสมจริงของนรก สวรรค์ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก และการฝึกสมาธิภายในนิทรรศการประกอบด้วย 4 โซนหลักคือ

* โซนพุทธะ (พระพุทธเจ้าเปิดโลก)     

    ประกอบด้วย

                 - ห้องเมืองบาดาล

                 - ห้องพระพุทธเจ้าเปิดโลก

                 - ห้องพุทธประวัติ

                                             (แผนผัง โซนพุทธะ)

ห้องพุทธประวัติ

                                                      (ห้องพุทธประวัติ)

                                                       (ห้องเมืองบาดาล)

                                                      (ห้องพระพุทธเจ้าเปิดโลก)

( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

( โซนนิทรรศการ วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สุดอลังการงานสร้าง มีทั้ง แสง สี เสียง และระบบ 4 มิติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ )

ชมตัวอย่างนิทรรศการ ก่อนมาดูของจริงกันครับ

* โซนสมาธิ (หยุดเป็นตัวสำเร็จ) 

    ประกอบด้วย

                - ห้องพระพุทธเจ้าเปิดโลกด้วยสมาธิ

                - ห้องมหาปูชนียาจารย์

                - ห้องสมาธิ

                - ห้องปฏิบัติธรรม

                - ห้องบันทึกผลการปฏิบัติธรรม

                                                     (แผนผังโซน สมาธิ)

                                            (ห้องพระพุทธเจ้าเปิดโลกด้วยสมาธิ)

                                                     (ห้องมหาปูชนียาจารย์)

                                                                (ห้องสมาธิ)

                                                               (ห้องปฏิบัติธรรม)

                                                   (ห้องบันทึกผลการปฏิบัติธรรม)

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

 

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

* โซนสวรรค์ (ผลแห่งกรรมดี)

    ประกอบด้วย

                - ห้องพระพุทธเจ้าเปิดภพสวรรค์

                - ห้องภูมิสวรรค์ 6 ชั้น

                - ห้องภพซ้อนภพ

                - ห้องท่องสวรรค์

                - ห้องอากาศเทวา

                - ห้องทิพยสมบัติ

                - ห้องทางสู่สวรรค์

                                         (แผนผังโซน สวรรค์/ผลแห่งกรรมดี)

                                                 (ห้องพระพุทธเจ้าเปิดภพสวรรค์)

                                                            (ห้องภูมิสวรรค์ 6 ชั้น)

                                                               (ห้องภพซ้อนภพ)

                                                                (ห้องภพซ้อนภพ)

                                                             (ห้องทางสู่สวรรค์)

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

* โซนนรก (วิถีแห่งกรรมชั่ว)

   ประกอบด้วย

                 - ห้องพระพุทธเจ้าเปิดภูมินรก

                 - ห้องนรกภูมิ

                 - ห้องภูต,ผี,ปีศาจ,เปรต,อสุรกาย

                 - ห้องยมโลก

                 - ห้องพิพากษาบุญ-บาป

                 - ห้องทัณฑ์ทรมานยมโลก

                                (แผนผังโซน นรก/วิถีแห่งความชั่ว)

                                                (ห้องนรกภูมิ)

                                         (ปากทางเข้าสู่ ขุมนรก)

                                 (ห้อง ภูติ ผี ปีศาจ เปรต อสุรกาย)

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

 ( ภาพถ่ายจากสถานที่จริง )

  นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์สามมิติ 5 โรง จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ICU 7 วันหลังความตาย ซึ่งผู้เข้าชมสามารถแสดงบัตรชมภาพยนตร์เพื่อยืมแว่นชมภาพยนตร์ 3 มิติได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ ทั้งนี้สำหรับเด็กดีวีสตาร์สามารถติดต่อขอรับบัตรชมภาพยนตร์และบัตรชมนิทรรศการได้ที่คุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำโรงเรียน

 

หรือพิมพ์บัตรเข้าชมด้วยตนเองที่นี้

ด้านหน้า   >> download Here

ด้านหลัง   >> download Here

    นิทรรศการนี้จัดแสดงบนพื้นที่ เกือบสองหมื่นตารางเมตร คิดเป็น  2 เท่าของสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการชมนิทรรศการรวมทั้ง 4 โซนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อรองรับผู้นำเยาวชนนับล้าน เนื่องในโอกาสวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ เพื่อเด็กดีวีสตาร์และพุทธศาสนิกชน สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สถานที่จัดแสดง

นิทรรศการ--มหารัตนวิหารคด คอร์ 8 (เสา F11-21)

โรงภาพยนตร์ 3 มิติ -- 5 โรง

1.   มหารัตน์วิหารคด; คอร์ 8

2.   มหารัตน์วิหารคด; คอร์ 13

3.   มหารัตน์วิหารคด; คอร์ 20 

4.   มหารัตน์วิหารคด; คอร์ 28-29 (ชั้นลอย)

5.   สภาธรรมกายสากล; เสา K31 บริเวณหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

 

วันเวลาจัดแสดง

รอบผู้บริหารในวัด / พระภิกษุ-สามเณร / อุบาสก-อุบาสิกา/สาธุชน (เปิดเฉพาะที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 8)

อ. 10 ธ.ค. 12.30 - 18.00 น. 

รอบสาธุชน (เปิดเฉพาะที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 8)

อา. 8 ธ.ค.16.00 - 20.00 น. /พ. 11 ธ.ค.12.30 - 18.00 น.

พฤ. 12 ธ.ค.12.30 - 18.00 น. / อา. 15 ธ.ค.12.30 - 18.00 น.

รอบ V-Star

ศ. 13 ธ.ค.16.00 - 22.00 น.  (เปิดเฉพาะที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 8 และสภาธรรมกายสากล)

ส. 14 ธ.ค. 7.00-13.30 น.

                18.00-22.00 น. (เปิดเฉพาะที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 8 และสภาธรรมกายสากล)

 

การรับบัตรชมนิทรรศการและภาพยนตร์ 3 มิติ

พระภิกษุ-สามเณร / อุบาสก-อุบาสิกา รับได้ที่ธุรการหมู่กุฏิพระภิกษุ สามเณร,อาศรมอุบาสก อุบาสิกา บัณฑิตแก้ว

สาธุชน รับได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่สังกัด

V-Star รับได้ที่วีเชียร์ ในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ และที่บริเวณนิทรรศการ และหน้าโรงภาพยนตร์ทั้ง 5 โรง

หรือติดต่อรับบัตรเข้าชมได้ที่  

·   Call center : 02-831-1279

·   www.vstarproject.com 

·   https://bit.ly/v-star-ticket

·   LineID : churi777

·   E-mail : [email protected]

 

ติดตามรายละเอียดวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เพิ่มเติมได้ที่

www.Vstarproject.com 

https://www.facebook.com/Vstarproject  

 

ประมวลภาพและกิจกรรม เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 7