ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาสังฆทาน 99 วัด ธุดงคสถานปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2556

ธุดงคสถานปราจีนบุรี
เรียนเชิญทุกท่านสร้างมหาทานบารมี
มหาสังฆทาน 99 วัด บุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ

พิธีภาคเช้า

09.30 น. ปฏิบัติธรมเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา0
10.30 น. พิธีถวายมหาสังฆทาน 99 วัด
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

13.00 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
14.00 น. พิธีทอดผ้าป่า 1,000 กอง
14.30 น. พิธีปล่อยสรรพสัตว์เป็นทาน
15.00 น. เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดการร่วมบุญ โทร. 082-331-3418, 087-457-7780
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล