ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

"สมเด็จวัดปากน้ำ” รับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2557

"สมเด็จวัดปากน้ำ” รับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

"สมเด็จวัดปากน้ำ” รับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

by Nation Channel | วันที่ 3 มกราคม 2557 16:32 น.

     สมเด็จวัดปากน้ำ ให้สัตยาบันต่อที่ประชุมมหาเถรฯ รับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อย่างเป็นทางการแล้ว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่อาคาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี  (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะ โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมส. นัดพิเศษว่า การประชุมมส.นัดพิเศษครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยในการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัตยาบรรณในการประชุม ในการดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ประชุมมส.ก็อนุโมทนา พร้อมทั้งรับทราบการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

     นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2556 เป็นต้นมา ส่งผลให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงไปด้วย ส่งผลให้การสั่งการโดยประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือการออกพระบัญชาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น พศ.จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยแจ้งต่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงแล้ว

    นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 2 พศ.ได้แจ้ง ชื่อ สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ สูงสุด คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมส. เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามมาตรา 10 ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้สัตยาบันว่า การออกพระบัญชา คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. ว่า มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งการใช้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สำหรับหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว ถือว่า กระบวนการตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมาย”ผอ.พศ.กล่าว
นายนพรัตน์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จากการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชทานเพลิงพระศพขึ้นมา   1 ชุด พร้อมวางแผนงานเตรียมการในเบื้องต้น ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะมีการอัญเชิญพระศพ โดยซ่อมราชรถ พร้อมทั้งจะขอกำลังทหารมาร่วมขบวนพระอิสริยยศ ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงลานพลับพลา บริเวณเมรุหลวงพลับอิสริยยศ วัดเทพศิรินทราวาส อีกทั้งจะมีการสร้างศาลารองรับพระภิกษุสงฆ์ที่คาดว่า จะมีเป็นจำนวนมากด้วย