ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธี ถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 2557

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2557

เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธี

ถวายโคมมาฆประทีป ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 2557

 

 

 

อานิสงส์ :: การถวายโคมมาฆประทีป::

ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
เป็นผู้ที่มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ไม่มีอะไรสามารถทำอันตรายดวงตาได้
เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบานมีรัศมีกายสว่างไสว
มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณว่องไว
แตกฉานในสรรพวิชชา ทั้งทางโลก และทางธรรม
ย่อมไม่เกิดในทุคติ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม
บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

โปรดแต่งกายสุภาพ และสวมชุดขาวมาร่วมงานด้วย เพื่อความเป็นระเบีบบเรียบร้อย อีกทั้งยังจิตใจของผู้สวมใส่ให้บริสุทธิ์..