ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) กุมภาพันธ์-เมษายน 2557

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2557


 

 

 

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)


อากาศที่สดชื่นท่ามกลางขุนเขา ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ / สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย
 และ World Peace Valley จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

รุ่นปฏิบัติธรรมสาธุชนทั่วไป
 

                                                       สวนพนาวัฒน์
                                                       รุ่น 454 วันที่ 16-22 ก.พ. 57                                                    
                                                       รุ่น 455 วันที่ 23 ก.พ.-1 มี.ค. 57
                                                       รุ่น 456 วันที่ 9-15 มี.ค. 57
                                                       รุ่น 457 วันที่ 16-22 มี.ค. 57

                                                พนาวัฒน์ : เดินทางวันอาทิตย์  เวลา  18.00 น.
                                                รถออกหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ (กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที)

 

                                        


                                                       สวนป่าหิมวันต์ (หลักสูตร 2)
                                                            รุ่น 484 วันที่ 16-22 ก.พ. 57
                                                            รุ่น 485 วันที่ 23 ก.พ.-1 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 486 วันที่ 2-8 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 487 วันที่ 16-22 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 488 วันที่  23-29 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 489 วันที่ 6-12 เม.ย. 57
                                                            รุ่น 490 วันที่ 13-19 เม.ย. 57

                                                   สวนป่าหิมวันต์  : เดินทางวันอาทิตย์  เวลา  13.00 น.

 

                                                            

 

                                                      World Peace Valley (เขาใหญ่)
                                                            รุ่น 61 วันที่ 16-21 ก.พ. 57
                                                            รุ่น 62 วันที่ 2-7 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 63 วันที่ 9-14 มี.ค. 57
                                                            รุ่น 64 วันที่ 16-21 มี.ค. 57

                                                    เขาใหญ่ : เดินทางวันอาทิตย์  เวลา  17.00 น.

 

                                                     

                                      สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

                              โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือภาคที่ท่านสังกัด
                              โทร. 02-831-1130-2, 083-540-4636, 083-540-4638

                               www.Dokmaiban.net

                               ตารางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล