ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 31 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 มีนาคม 2557

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2557

 

 

โครงการธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 31

พัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธวิถี จากผู้หญิงธรรมดาสู่การเป็น "ผู้หญิง 200%" สร้างประสบการการเรียนรู้
สัมผัสคุณค่าแห่งชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธวิถี จากผู้หญิงธรรมดาสู่การเป็น "ผู้หญิง 200%" สร้างประสบการการเรียนรู้ สัมผัสคุณค่าแห่งชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 15 มีนาคม 2557
ระยะเวลาโครงการอบรม 30 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2557
สำหรับนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง 18 - 25 ปี

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม  โทร. 08-7506-3939, 08-8022-4372 

หรือ ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
www.ibsclub.net /LDTP

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล