ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้วรุ่นที่ 45 - 47 และโลกสว่างรุ่นที่ 4 -5

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

 

 

โครงการสมาธิแก้วรุ่นที่ 45 - 47 

และโลกสว่างรุ่นที่ 4 - 5 


 

 

 

 

"โครงการสมาธิแก้ว"
เมื่อใจสบาย...ทำอะไรก็สำเร็จ
โครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง

รุ่นที่ 45 (21 มี.ค. – 20 เม.ย. 57)
รุ่นที่ 46 (1-31 พ.ค. 57)
รุ่นที่ 47 (13-31 ต.ค. 57)
รุ่นโลกสว่าง 4 (14 ก.ค. - 2 ส.ค. 57)
รุ่นโลกสว่าง 5 (13 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58)

 

คุณสมบัติ
• ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี 
• กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
• มีความรักและสนใจในการปฏิบัติธรรม
• สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม

 

      ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน เพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจคือความสุขที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ

 

"สมาธิแก้ว เพื่อช่วงเวลาที่ดี และสดใสที่สุด สำหรับคุณ"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทุกวันอาทิตย์ ที่ เสา O28  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย
หรือ  โทร   087-502-6664, 08-9680-0055 เฟสบุ๊คแฟนเพจ สมาธิแก้ว http://www.facebook.com/samathikeaw
และ Line ID: smk072 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล