ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ หอฉันยาย 10 - 15 เม.ย 57

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2557

เรียนเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ หอฉันยาย..

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)

หอฉันคุณยายอาจารย์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เเละถวายภัตตาหารเเด่คณะสงฆ์นับพันรูปใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน - วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557

กำหนดการประจำวัน

- ภาคเช้า

06:30  น. พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเช้าเป็นสังฆทาน/ประเคนภัตตาหารเเด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหาร                  ร่วมกัน
7:00    น. ถวายดอกไม้/ผ้าไตร/ไทยธรรม เเละรับพรพระ

- ภาคสาย

10:40  น. พิธีกล่าวคำกล่าวถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน
11:00  น. ประเคนภัตตาหารเเด่คณะสงฆ์/รับประทานอาาหารร่วมกัน
12:00  น. ถวายดอกไม้/ผ้าไตร/ไทยธรรม /รับพรพระ
 

ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ในเวลา 06:00 - 15:00 น.ทุกวัน 

 

                    วันที่14 เมษายนนี้ เป็นวันพระขึ้น 15ค่ำ เดือน5 (วันพระใหญ่) หอฉันคุณยายฯ   มีจัดงานบุญ                           ปุพพเปตพลี เริ่มเวลา 10:00 น. ขอเรียนเชิญผู้มี     บุญทุกท่านมาร่วมงานบุญใหญ่ๆให้ได้ทุกวัน                     นะคะ

        

" ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ "

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล