ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จ.หนองคาย

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2557

กำหนดการวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

 

กำหนดการวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย


ภาคสาย เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

08.00 น. เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
10.00 น. ขึ้นรถเดินทางไปพุทธอุทยานนานาชาติ
10.30 น. ถึงพุทธอุทยานนานาชาติ
11.00 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
13.00 น. พระธุดงค์ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์


ภาคบ่าย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / พิธีทอดผ้าป่า ณ พุทธอุทยานนานาชาติ

14.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดหนองคาย
- พิธีทอดผ้าป่า
15.00 น. เสร็จพิธี

ภาคเย็น พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์

16.45 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมในพื้นที่
17.00 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำนั่งสมาธิ
- เจ้าภาพกดปุ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
- อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา
- บูชาพระรัตนตรัย
17.45 น. เสร็จพิธี

ภาคค่ำ พิธีจุดประทีป และปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา

18.00 น. ประธานสงฆ์
- นำนั่งสมาธิ
- นำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
- คณะสงฆ์และสาธุชนจุดโคมประทีป
- อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา
- ปล่อยโคมลอย
- บูชาพระรัตนตรัย
19.15 น. เสร็จพิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล