ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วิธีเสริมเทคนิคการชวนบวช

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2557

 

++ วิธีคิดและสร้างแรงจูงใจในการชวนบวชหรือบวชเอง  ++

 

>>เราต้องคิดอยู่เสมอว่า<<


1.ทดแทนพระคุณพ่อแม่ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์  

-  บุตรจะมีอายุ ๑๐๐ ปี  ประคับประคองมารดา ด้วยบ่าข้างหนึ่ง ปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด  การให้อาบน้ำ  และการบีบนวด  และแม้ท่านทั้งสองนั้นจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแล การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ทำ หรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย        

-  ถึงบุตรจะสถาปนามารดาและบิดาไว้ในราชสมบัติซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีรัตนะ ๗ ประการมากมายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ทำ หรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย 

// การทดแทนพระคุณทำได้โดยการให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธา สมาทาน ตั้งมั่นดำรงอยู่ใน //

1.  สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)                     

2.  สีลสัมปทา    (ความถึงพร้อมด้วยศีล)    

3.  จาคสัมปทา  (ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ)                                     

4.  ปัญญาสัมปทา  (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา )  

พ่อแม่จะมีบุญได้อย่างง่ายๆ เมื่อลูกชายออกบวช ธรรมทั้ง ๔ อย่างนี้เรียกว่า สัมปรายิกัตถประโยชน์ (เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในภายหน้า –ละโลกแล้ว เป็นหนทางปิดนรก เปิดสวรรค์ แก่ตนเอง พ่อแม่ หมู่ญาติมิตร)


2. ปิดอบายภูมิให้พ่อแม่และหมู่ญาติ

3พ่อแม่และหมู่ญาติ จะได้มีโอกาสเกาะชายผ้าเหลืองพระลูกพระหลานขึ้นสวรรค์

คุณแม่อุ้มท้องเรามา9-10เดือน โดยมีคุณพ่อคอยช่วยดูแล เราบวชเพื่อตอบแทนพระคุณท่านทั้งสอง แค่3เดือน  ลูกผู้ชายทำได้มั้ย

4. เอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ลองให้โอกาสสักครั้งในชีวิตแก่ตนเองในการทำความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คนจำนวนมากกล้าทำความชั่วโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  ตั้งแต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่...แต่ต้องไม่ใช่เรา               
                                  
5.
นึกถึงความสุขของพ่อแม่

เราเคยคิดไหมว่า เราเคยทำให้พ่อแม่ของเราเสียใจแต่สักครั้งในชีวิต ที่เราจะเห็นน้ำตาที่รินไหลของคุณพ่อ คุณแม่ของเรา ด้วยความปลื้มปีติใจ  ที่เห็นลูกชายสุดที่รัก มาขอบวชทดแทนพระคุณ 

6รวมพลังเป็นปึกแผ่น ก่ออานิสงค์มากมายมหาศาล

การบวชเยอะๆในคราวเดียวกัน เป็นการรวมสงฆ์ เป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่  จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดกระแสแห่งพลังพุทธธรรม ไปสู่สายตาชาวโลก

7การบวชเป็นบุญอย่างเดียวที่บอกระยะเวลาในการส่งผล

พ่อแม่ได้อานิสงส์ (Benefits ประโยชน์) ท่านละ ๑๖ กัป (รวม ๓๒ กัป)   ผู้บวชพระได้อานิสงส์ ๖๔ กัป ได้เชื่อมสายบุญ ทำให้ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ 

ข้อมูลจาก ปฐมสมโพธิกถา : สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส    

-  ตนเอง บวชเป็นเป็นภิกษุ  ได้ ๖๔ กัป 

-  ให้พ่อ ให้แม่ ๑๖ กัป   

-  ให้ภรรยา หรือ สามี บวช  ได้ ๓๒ กัป                           

-  ให้ลูก บวช ได้ ๑๖ กัป                                 

-  ลูกน้อง บริวาร คนรับใช้  ทาส บวช ได้ ๘ กัป 

     

8. เพราะเคยสั่งสมบุญในอดีตชาติมาดี

ผู้ชายผู้มีบุญสั่งสมมาแล้วในอดีตด้วยดี  เป็นผู้ได้ผ้ากาสาวพัสตร์ ได้ห่มผ้าสีสุดท้าย ผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยพระอรหันต์ เป็นชุดสุดท้ายที่มุ่งสู่พระนิพพาน

9. สิ่งที่เป็นของยาก ย่อมคู่ควรแก่คนที่ยอดเยี่ยม                                        

ดังเช่นใน อรรถกถา พรหมชาลสูตร  ความยาก ๗ ประการ,       

-  ความเป็นมนุษย์ หาได้ยาก,                   

-  ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า หาได้ยาก,                

-  ความถึงพร้อมด้วยขณะ หาได้ยาก,                             

-  พระสัทธรรม หาได้ยากอย่างยิ่ง                                               

-  ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา หาได้ยาก,                                           

-  การบวช หาได้ยาก,                                                     

-  การฟังพระสัทธรรม หาได้ยาก 

10รักษาศีล 5 ให้ครบเป็นปกติ

การรักษาศีล 5 ให้ครบเป็นปกติ ในสภาวะแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน นับว่าทำได้ยาก แต่ครั้งนี้เราจะบวช ได้โอกาสได้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะถือศีล 227 ข้อ เพื่อเป็นการเติมความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเราเอง

11. ได้โอกาสขอขมาลาโทษต่อบิดามารดา

เราผู้บวช จะได้ถือโอกาส ขอขมาลาโทษกับคุณพ่อคุณแม่, ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดล่วงเกินกับท่านเหล่านั้น ก่อนบวช

12. ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำเนียม ข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ได้อย่างถูกต้อง

ผู้มาบวชในโครงการฯ จะได้พระพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลเราตลอดโครงการ  ทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมเนียม ข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นหักดิบเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เช่น เหล้า, บุหรี่ เป็นต้น

13. บวชเองไม่ยากบวชมากยากกว่า ได้บุญเยอะกว่า

การบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป แตกต่างการบวชเอง ทีละ 1 รูป หรือ  2 รูป  กล่าวคือ เปรียบเหมือน  การจุดเทียน 1 แสนเล่มพร้อมกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังแห่งสว่างไสวมากกว่า

14. ได้บวชกับครูดี หรือพระอุปัชฌาดี ผู้เป็นเลิศในทางธรรม 

ได้บวชกับพระอุปัชฌาย์ ผู้เป็นราชบัณฑิต  (บัณฑิตแห่งสำนักของพระราชา) 

15มีพระเถระ และ มหาเถระจากทั่วประเทศไทย  ร่วมเป็นพระอุปัชฌาย์ในโครงการฯ

16. ได้เป็น 1 ในแสนรูป เป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงค์ตระกูล

เราจะได้เป็น 1 ในแสนรูปในโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้  เป็นภาพประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเลยทีเดียว

17บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

18. ได้เดินธุดงค์โปรดญาติโยม พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง 

เราจะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติ ธุดงควัตร ในช่วงท้ายของโครงการฯ ด้วยการเดินธุดงค์ไปพัฒนาวัดร้างต่างๆ ให้เป็นวัดรุ่งเรือง ในทั่วทุกแห่งหน ใกล้กับวัดในโครงการฯ

19. เป็นงานระดับชาติ และเป็นโอกาดีที่จะได้เป็นตัวแทนในการเผยแผ่ธรรมะ

เราจะได้เป็นตัวแทนในการอุปสมบทหมู่ระดับชาติ  (ให้ดูในบัวชัวร์ว่าเป็นโครงการระดับชาติ ที่มีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล, รัฐสภา เป็นผู้ร่วมสนับสนุน)

20. ได้รับการยกระดับจากผู้นับถือไปเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตรนตรัย 

ผู้บวชพระ ย่อมได้รับการยกระดับจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของ พระรัตนตรัย 

21.ได้เป็นธรรมทายาท ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ผู้เป็นบุตรแห่งสายโลหิตของพระผู้มี    พระภาคเจ้า

22. ครอบครัวเป็นสุข

ครอบครัวผู้สนับสนุน ย่อมได้สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นสามี หรือ บุตรหลาน ที่ได้รับการฝึกฝน ขัดเกลา ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อม

23. เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

เราอยู่ทางโลกเราเป็นที่พึ่งแก่ใครๆไม่ได้มาก แต่เมื่อเรามาบวชเป็นพระ เราจะเป็นที่พึ่ง ที่เคารพ ที่กราบไหว้ ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นการช่วยสืบทอดต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาว

24. การชวนคนบวชก็เท่ากับช่วยพระพุทธศาสนา

เราสร้างวัดเยอะมาก  แต่ลืมการสร้างศาสนทายาท ศาสนาพุทธจะดำรงสืบต่อไปได้ ต้องมีพระภิกษุ สงฆ์สาวก มาเป็น ศาสนทายาท  ผู้สืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดา

 

 


ประโยคโดนใจสำหรับคนที่มีภาระเยอะ
 

1. เรามาคนเดียวไปคนเดียว

2. ชีวิตหลังความตายเราพึ่งได้แค่บุญอย่างเดียว (ที่เราทำตอนมีชีวิตอยู่)

3.เราจะได้เป็นตัวแทนของครอบครัวในการบวช เป็นการเชื่อมสายบุญให้แก่ตนเองและครอบครัว 

4. บุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จ ถ้าเราบุญเยอะการทำงานก็จะง่ายขึ้นคือ ทำน้อยจะได้มาก  ลองสังเกตตัวเองดูว่าเราทำไมทำอะไรบางครั้งติดๆขัดๆ เพราะ บุญน้อย อุปสรรคก็จะมาก        

     เพราะฉะนั้นบวชแล้วเราเป็นการปรับปรุงนิสัย   สร้างวินัย และ  การเพิ่มเติมเต็มบริสุทธิ์ในแก่ตัวเราเอง และเป็นการเติมบุญให้มากขึ้น เราทำอะไรก็จะราบรื่น บุญบวชนี้แรง      

     ต้องบวชให้ได้ 2 ชั้น คือ ทั้งภายนอกและภายใน   บวชแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น  อดีตนักมวยแชมป์โลก รัตนพล ส.วรพิน

 

กราบอนุโมทนาบุญ 

ข้อมูลธรรมะโดย พระมหาวิชิต สิริปุณฺโณ