ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญพิมพ์หนังสือ "รักในตัวตน" Love Myself

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2557

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "รักในตัวตน" Love Myself 
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

 


     Love Myself   "รักในตัวตน" คือหนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหามาจากรายการเทศนาธรรมทันโลกทันธรรม และข้อคิดรอบตัว โดยมีสาระเนื้อหาเกี่ยวกับความแตกต่างของชายและหญิง การดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ การปรับทัศนคติ การพัฒนาและดูแลรักษาใจของตัวเองและใจของผู้อื่นด้วยความรัก ใช้หลักธรรมรับมือกับความคิดลบ ควบคุมอารมณ์ร้ายๆ และรักตัวเองเป็น เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้ใครๆ ต่างหลงรักคุณ

     ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่  :  วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ 
                                          วันอาทิตย์ จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากลทั้งสองฝั่ง
     ส่งรายชื่อ                   :  ก่อนวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558
     รับหนังสือที่ระลึก        :  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
                                           วันธรรมดาที่ห้องสมุด DCI วันอาทิตย์ ที่ เสา N27 สภาธรรมกายสากล

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 088-072-7273, 088-072-7374
หรือที่ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกายสากล