ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 3,000 รูป ถนนราเมศวร (ห้าแยกโคกมะตูม-แยกสนามบิน) จ.พิษณุโลก

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2557

    ตักบาตรพระ 3,000 รูป วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
   เวลา 06.00 น. ณ ถนนราเมศวร (ห้าแยกโคกมะตูม-แยกสนามบิน)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

 

      หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ถวายเป็นพุทธบูชา รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 8 จัวหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 5 ของ จ.พิษณุโลก) ตักบาตรพระ 3,000 รูปวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 06.00 น. ณ ถนนราเมศวร (ห้าแยกโคกมะตูม-แยกสนามบิน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

      - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
      - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
      - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
      - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
      - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
      - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
      - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ


 สอบถามรายละเอียดและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ 08-1953-2388,08-1475-1874, 09-0691-60291

สอบถามรายละเอียดและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ 08-1953-2388,08-1475-1874, 09-0691-60291