ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2558

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน
พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

* พิธีบูชาข้าวครั้งถัดไป ตรงกับวันมาฆบูชา คือ วันพุธ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.   เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.   เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.   ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.   เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
12.15-13.20น.   รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
15.00 น.   ปฏิบัติธรรม
15.30 น.   พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
17.30 น.   เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 
18.00 น.   สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น.   สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล