ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

การเดินทาง เข้า - ออก วัดพระธรรมกาย

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2558

การเดินทาง เข้า - ออก วัดพระธรรมกาย

 

      เนื่องจากมีการทำสะพานยกระดับด้านทางเข้าวัดพระธรรมกาย หน้าอำเภอ คลองหลวง ทางวัดพระธรรมกายจึงเปิดประตูเข้า-ออกจากวัดเพิ่มเติม โดยช่วงเวลาเปิดประตูป้อม 8 (ตรงมาจากถนนสีขาว) ให้รถวิ่งเข้า-ออก เริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์
 
      โดยจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเช้าเปิดในเวลา 06.00-09.00 น. , ส่วนช่วงเย็นเปิดตั้งแต่ 16.00-19.00 น. และวันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.