ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2558

       กำหนดการวันมาฆบูชา
       และพิธีบูชาข้าวพระ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558

ภาคเช้า
6.40 น. -พิธีตักบาตร ณ ลานธรรมทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
8.30 น. -เสร็จพิธี 

ภาคสาย
9.30 น.   -นั่งสมาธิ / พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น. -พิธีกล่าวถวายอาคารบุญรักษา
              -พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. -เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.00 น. -รายการสู้ต่อไป
13.00 น. -พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า และโล่วัชรเกียรติยศ World-Pec เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 
13.15 น. -พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33
13.50 น. -พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ สอบ World-Pec ต่างประเทศ ครั้งที่ 9 
15.00 น. -นั่งสมาธิ
15.40 น. -พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00 - 16.05 น. -กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ ณ ห้องแก้วฯ (แบบสั้น)

ภาคเย็น-ค่ำ
18.00 น.-พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
20.00 น. -เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1.เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ พระมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2.งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล