ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ โอวาทพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในงานอุปสมบทอุทิศชีวิต

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2558

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
เนื่องในงานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชิยาติ
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

      ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ โอวาท พระเทพญาณมหามุนี เนื่องในงานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ร่วมบุญได้ที่ ภาคที่ท่านสังกัด กองรับบริจาค ห้องขันติ วันอาทิตย์ ที่เสา N25, N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

      สอบถามรายละเอียด กองวิชาการ 01
โทร. 089-453-9494, 089-628-7915, 083-540-6511 ID Line : Kwanjit