ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเฟสบุคและเว็บไซต์ชื่อ "ตื่นเถิดชาวพุทธ" และ "เรา รัก ธรรมกาย "

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2558

     วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเฟสบุคและเว็บไซต์ชื่อ
     "ตื่นเถิดชาวพุทธ" และ "เรา รัก ธรรมกาย "

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล