ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มาวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกาย

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2558

มาวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกาย

      ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกาย เริ่มกิจกรรม วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

กิจกรรมประจำวัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)

09.30 - 10.30 น.   - สื่อประวัติวัด+ภาพยนตร์ 3D (ห้องฉายวีดิทัศน์ สำนักงานใหญ่)
                             - ชมวัด 2,000 ไร่และ 196 ไร่ (โดยรถพ่วง)
10.30 - 12.30 น.   - หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ : ถวายภัตตาหาร, ชมนิทรรศการประวัติคุณยายฯ
13.30 - 13.30 น.   - ชมวัด 2,000 ไร่และ 196 ไร่ (โดยรถพ่วง)
                             - สื่อประวัติวัด+ภาพยนตร์ 3D (ห้องฉายวีดิทัศน์ สำนักงานใหญ่)
13.30 - 14.00 น .  - ห้องปัญญา : พอจ.นำนั่งสมาธิ(Meditation)
14.00 - 14.30 น.   - ห้องปัญญา : ถาม - ตอบปัญหาธรรมะจาก พอจ.
                             - สำนักงานใหญ่ : กราบหลวงปู่, ชมนิทรรศการหลวงปุ่

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1490, 083-540-6649

มาวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกาย

อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

หอฉันฯ วัดพระธรรมกาย

อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

มหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์

มหารัตนวิหารคต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล