ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า สร้างสุขพิมานมาตราฐานสากล ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2558

        ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า สร้างสุขพิมาน มาตราฐานสากล
      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

      ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับและขยายงานพระศาสนาออกไปทั่วโลก ด้วยการสร้างศาสนสถาน สุขพิมาน มาตราฐานสากล

      สุขพิมานนี้ประกอบด้วย สุขพิมานสำหรับพระภิกษุจำนวน 3 ห้อง สำหรับผู้สูงอายุ 1 ห้อง แลพสาธุชน 12 ห้อง
รวมทั้งสิ้น 16 ห้อง เป็นสุขพิมานที่ได้มาตราฐาน ทันสมัย เป็นระบบปิด ป้องกันแมลง

อานิสงส์ของการสร้างสุขพิมาน

   1. มีความสุขสราญ ในทุกที่ทุกสถาน
   2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไร้โรคภัยใดๆ
   3. มีร่างกายสะอาดปราศจากมลทิน
   4. สมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
   5. จิตใจผ่อนใสเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
   6. เมื่อละโลกแล้ว มีสุคติภูมิเป็นที่ไป
   7.เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
จุดออกรถโถงช้าง เวลา 06.30 น. โทร. 087-506-2222,
จุดออกรถอนุสาวรีย์ เวลา 06.00 น. 085-135-6577