ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่"

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

          ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
          "โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่"
ในโอกาสวันธรรมชัยที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558

 

     - ถ้าตั้งใจลงมือทำ เราก็ทำได้
     - ชีวิตที่ผิดพลาด มีทางแก้ไข
     - ถ้ายังคิดอะไรไม่ออก ให้ออกจากความคิด ทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออก
     - อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญอย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร
     - ยิ่งเราปลื้มปีติใจมากเท่าใด  บุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้น

     ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่" ในโอกาสวันธรรมชัยที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558

ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือกองรับบริจาค ห้องขันติ
ร่วมบุญใน... กองทุนหนังสือพระเทพญาณมหามุนี
สอบถาม กองวิชาการ01 เสา N27 สภาธรรมกายสากล :
โทร. 089-453-9494, 089-628-7915, 083-540-6511
หมดเขตส่งรายชื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2558