ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 ประจำปี 2558

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

         พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ
         วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
09.50 น.           คณะสงฆ์พร้อม /  สาธุชนเข้าประจำในพื้นที่นั่งให้เรียบร้อย
10.00 น.           คณะสงฆ์ขึ้นอาสนะสงฆ์ / ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย 
                        - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆืเจริญพระพุทธมนต์ (บทธัมมจักฯ)
                        - พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
                        - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                        - พิธีกล่าวถวายกองทุนแสงสว่าง
                        - พิธีกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน
                        - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
                        - พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
                        - คณะสงฆ์ให้พร
11.15 น.            เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ 088-002-6379 , 083-540-5006