ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าสร้างระบบน้ำประปา สถาบันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

      พิธีทอดผ้าป่าสร้างระบบน้ำประปา สถาบันธรรมชัย
      วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย
ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ทางโครงการได้จัดสร้างระบบน้ำประปา
      ได้แก่ เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก 200 เมตร สูบน้ำขึ้นเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบผลิตน้ำประปา แท็งค์เก็บน้ำสำรองขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร โรงผลิตน้ำดื่ม ถังน้ำสูงทรงแชมเปญ 30 เมตร 2 แท็งค์ รวมถึงระบบท่อส่งภายในโครงการที่มีความยาวรวมกว่า 2 กิโลเมตร จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ทีบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ดังนี้
1. เจ้าภาพระบบน้ำประปา 1 กอง จารึกชื่อได้ 1 ชื่อ
2. เจ้าภาพระบบน้ำประปา 10 กอง หรือทำหน้าที่ผู้นำบุญครบ 10 กอง จารึกชื่อได้ 1 ชื่อ (ขนาดกลาง)
3. เจ้าภาพระบบน้ำประปา 20 กอง หรือทำหน้าที่ผู้นำบุญครบ 20 กอง จารึกชื่อได้ 1 ชื่อ (ขนาดใหญ่)

**เจ้าภาพทุกกองบุญจะได้อัญเชิญผ้าไตรในพิธีทอดผ้าป่า**

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 
09.45 น. สวดมนต์และปฏิบัติธรรม 
10.40 น. อาราธนาศีลและถวายสังฆทาน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า
14.30 น. พิธีเปิดป้ายระบบน้ำประปา
15.30 น. เสร็จพิธี

อานิสงค์การสร้างระบบน้ำประปา
1. ย่อมเป็นผูั้สมบูณ์ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2. ย่อมเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต
3. ย่อมเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อายุขัยยืนยาว
4. ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส มำน้ำมีนวล
5. ย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวง สม่ำเสมอเหมือนดั่งสายน้ำ
6. ย่อมเป็นผูั้มีปัญญามาก รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม

 

แผนที่การเดินทางไป ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม โทร. 085-064-6030 , 085-900-5246 และ 088-227-7721
จุดรถบัสรับส่ง : สนง.ใหญ่(โถงช้าง) เวลา 07.00 - 07.30 น. สำรองที่นั่งได้ที่ คุณแอ๋ว 091-546-6844

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล