ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญพิธีอัญเชิญพระประธานสู่อุโบสถ ณ วัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2558

      ขอเชิญร่วมบุญพิธีอัญเชิญพระประธานสู่อุโบสถ
      ณ วัดหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

    ขอเชิญร่วมบุญพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
     ขบวนอัญเชิญผ่าน 5 จุด ได้แก่

         1. ธุดงคสถานปราจีนบุรี
         2. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
         3. ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ IDOP
         4. ตลาดกบินทร์บุรี
         5. วัดหนองไผ่ล้อม
 
  กำหนดการบุญพิธีอัญเชิญพระประธาน ณ วัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี

     22 ก.ค. 2558 อัญเชิญพระประธาน ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี 1 คืน (มีพิธีบูชาด้วยดอกมะลิและจุดโคมประทีป)

     23 ก.ค. 2558 อัญเชิญพระประะาน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 1 คืน (มีพิธีบูชาด้วยดอกมะลิและจุดโคมประทีป)

     24 ก.ค. 2558 อัญเชิญพระประธาน ณ ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ (IDOP) 1 คืน มีพิธีบูชาด้วยดอกมะลิและจุดโคมประทีป)

     25 ก.ค. 2558
                       07.00 น. พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 200 รูป ณ หมู่บ้านเลควิว
                       08.00 น. อัญเชิญพระประธานผ่านจุดพัก บริษัทแลคตาซอย จำกัด (โรงงานผลิต)
                      13.00 น. พระภิกษุสามเณร 500 รูป ร่วมอัญเชิญพระประธานผ่านตลาดกบินทร์บุรี
                      16.00 น. พิธีอัญเชิญพระประธานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถหลังใหม่
                      18.00 น. พิธีจุดโคมประทีป

     26 ก.ค. 2558
                      09.00 น. ภาคเช้าเจริญพุทธมนต์และสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร
                      10.00 น. ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
                      10.30 น. เปิดม่านมหามงคลพระประธานวัดหนองไผ่ล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.085-131-7777