ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

      ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
      วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณถนนสายคู่ทางเข้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท สระบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-398-5133, 089-787-4462

      การตักบาตรดอกไม้ เดิมทีเดียวได้มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลของ นายสุมนมาลาการที่ได้ถวายดอกมะลิ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม 
      สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ คือ ดอกเข้าพรรษา เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีโดยมีการใช้ดอกไม้ชนิดหนึ่งในการใส่บาตร เรียกว่า ดอกเช้าพรรษา ซึ่งเป็นดอกไม้ที่จะออกดอกในช่วงฤดูฝน หรือ เทศกาลเข้าพรรษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

การเตรียมของตักบาตร
     - ควรเป็นอาหารแห้งที่ไม่เสียหายระหว่างขนย้าย
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดน้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถรับบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาค

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

การตักบาตรที่ได้อานิสงส์มาก
     - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - เตรียมข้าวาสารอาหารแห้งและดอกไม้นั่งคอยคณะสงฆ์ เวลา 06.00 น. 
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย 4 และค่ายานพาหนะแด่พระภิกษุสงฆ์ 3,000 รูป
      ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา โดยปัจจัยที่ท่านร่วมถวาย เป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนงานครั้งนี้ ถือเป็นมหาสังฆทานที่ถวายแด่คณะสงฆ์ทั้ง 3,000 รูป ในจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ 323 วัด และผู้ประสบภัยใน 4 จังหวัดภาคใต้

      สำหรับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป คณะกรรมการจะจัดเตรียมพื้นที่นั่งและของตักบาตรจำนวนหนึ่งให้ (กรุณาแจ้งข้อมูลภายใน 25 กรกฏาคม พ.ศ.2558)

บริจาคได้ที่ บัญชีวัดพระพุทธบาท เลขที่ 270-0-29425-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสระบุรี พร้อมส่งแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงิน , รายละเอียดชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพมาที่ 036-268-916 และ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ 081-947-5539

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล