ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตารางสอบ DOU ภาคฤดูร้อน/2558 มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2558

ตารางสอบ DOU ภาคฤดูร้อน ปี 2558

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
 


ปฏิทินปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2558
 

ระบบสอบทางไกล
          - วันรับข้อสอบ 9 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2558
          - วันส่งสมุดแบบฝึกหัด และกระดาษคำตอบ 16 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2558

 

ระบบเข้าห้องสอบ
      สถานที่สอบ SPD 4 , 7
วับสอบปลายภาค : 15 สิงหาคม พ.ศ.2558
MD 09.00 - 10.30 น.
GL 13.00 - 14.30 น.
SB 15.30 - 17.00 น. 

วับสอบปลายภาค : 16 สิงหาคม พ.ศ.2558
GB 09.00 - 10.30 น.
DF 13.00 - 14.30 น.
PD 15.30 - 17.00 น.  


ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
โทร. 02-901-1013 , 086-326-3822
website : www.dou.us
Line : dou.us
email : [email protected]

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล