ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมบุญใหญ่พิธีโปรยทรายสถาปนาสร้างเจดีย์สวรรค์พุทธบุตรนานาชาติ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

เชิญร่วมบุญใหญ่พิธีโปรยทรายสถาปนา

สร้างเจดีย์สวรรค์พุทธบุตรนานาชาติ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558
 

 

กำหนดการ

13.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

15.00 น. พิธีโปรยทรายเป็นปฐมเริ่มการก่อสร้างเจดีย์สวรรค์พุทธบุตรนานาชาติ

16.30 น. รับของที่ระลึก / เสร็จพิธี


หมายเหตุ : โปรดเตรียมทรายมาจากบ้าน หรือ รับทรายได้ที่บริเวณพิธี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 - 4855 - 651 , 082 - 440 - 7777

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล