ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2559

ครบรอบ 16 ปี
วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์

กำหนดการวันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์ฯ ครบรอบ 16 ปี วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

     10:20 น. พร้อมกันที่หอฉันฯ
     10:30 น. คณะสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาธรรม / คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
     11:00น.   พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เจ้าภาพประเคนภัตตาหาร / คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
     12:00 น.  เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / คณะสงฆ์อนุโมทนา ให้พร / เสร็จพิธี

 

สำหรับลูกหลานยายผู้มีบุญ ที่ได้ร่วมกองทุนคุณยายรับเหรียญที่ระลึก "หนึ่งไม่มีสอง"
ในวาระ 16 ปี คล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 นี้เท่านั้น

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 

ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ

     เช้ามืดของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2543 คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ  ตลอดช่วงเวลาของชีวิตคุณยาย ท่านได้ฝึกฝนตนเอง และมอบคำสอนล้ำค่าไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ปิดนรก เปิดสวรรค์ ชี้หนทางพระนิพพาน นำพาความสุขที่แท้จริงให้ก้บเหล่าศิษยานุศิษย์ ตลอดจนชาวโลกอีกมากมาย ทั้งภพชาตินี้ และภพชาติต่อๆไป
 
     หลังจากที่คุณยายอาจารย์ฯ มรณภาพลง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี ได้มีดำริให้สวดอภิธรรมติดต่อกันเป็นเวลา 500 วัน ณ บ้านแก้วเรือนทอง ซึ่งต่อมาคือพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่อยู่ในโซนด้านเหนือของสภาธรรมกายสากล หลวงพ่อธัมมชโยได้เลือกวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และ คุณยายทองสุก สำแดงปั้น  ได้มรณภาพลง และได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คือ วันมหาปูชนียาจารย์

งานสลายร่างคุณยายอาจารย์

"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"
 

เพลงเหงื่อแก้ว ภาพพิธีสลายร่างคุณยายผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     ในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง นั้น พระเทพญาณมหามุนี ได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อบูชาธรรมครูที่ได้สอนวิชชา ธรรมกายให้แก่ท่าน โดยถวายหนังสือฎีกาที่ได้ลงนามของท่านด้วยมือของท่านเอง เพื่อนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วเมืองไทยจาก 30,000 วัดทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมงานสลายร่างแก่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานกว่า 2 แสนคน

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     ภายหลังการสลายร่าง อัฐิของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้เปลี่ยนเป็นอัฐิธาตุที่มีลักษณะ เป็นรัตนธาตุ และ ทองคำ และได้ประดิษฐานอยู่ที่บ้านแก้วเรือนทอง หรือโรงเรียนอนุบาลฝ้นในฝันวิทยา

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     "คุณยายอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆ คน เพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้

วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 , วันเกิดคุณยาย , คุณยายอาจารย์ , จันทร์ ขนนกยูง , คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


      เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี แต่คุณยายอาจารย์ท่านทำยิ่งไปกว่านั้นอีก คือ ท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ จะปราบมาร รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านเป็นแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีกำหนดเวลา หมายความว่า จะสร้างบารมียาวนานอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญ สำคัญว่าจะต้องไปให้ถึง ที่สุดแห่งธรรมให้ได้" คัดย่อจากพระธรรมเทศนา : พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

     ตลอดเวลาของการสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ท่านจะคอยแนะนำพร่ำสอนให้ศิษย์ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางธรรม ท่านคอยประคับประคอง ชี้แนะแนวทางการสร้างบุญอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

      จนอาจกล่าวได้ว่า วัดพระธรรมกายในวันนี้ที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลก ล้วนมีคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ ให้เราทุกคนได้จารึกไว้ในดวงใจว่า

"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"

   

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

     ด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นต่อครูบาอาจารย์ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะสืบสานงานทุกอย่างที่คุณยายอาจารย์ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำ เพื่อประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้มหาชนได้กราบไหว้บูชา และการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็วพลัน เพราะอยากจะให้คุณยายอาจารย์ได้เห็นก่อนที่ท่านจะละสังขาร 

     ดังนั้น เมื่อคุณยายอาจารย์ คือ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย พวกเราลูกหลานท่านจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อมโนปณิธานของท่านด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย โดยมุ่งหมายเพื่อการแผ่ขยายวิชชาธรรมกาย นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู้ใจชาวโลก ด้วยการทำให้มหากฐินสามัคคีในปีนี้ ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์