ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 12 ก.ย.58

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 8

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์

วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558

เวลา 18.15 - 19.15 น.
 

 

กำหนดการ

18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนทึกท่าน มาพร้อมเพรียงกันหน้า มหาธรรมกายเจดีย์

18.15 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - ประธานสงฆ์ จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
               - พระภิกษุผู้แทนคณะสงฆ์นำสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
               - นั่งสมาธิ 5 นาที (เปิดเสียงคุณครูไม่ใหญ่)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา..."

18.40 น. ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอฐิษฐานจิต

18.50 น. ถ่ายรูปหมู่

19.00 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนแปรแถวเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1รอบ (หัวแถวอยู่บริเวณทิศตะวันตก)
               - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

19.15 น. เสร็จพิธี


หมายเหตุ : คุณครูไม่ใหญ่จะมาถึงประมาณ 19.00 น.