ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี 2558

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ 68 รูป และพระเถระ 62 รูป

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ  เริ่มพิธีเวลา 18.00 น.
 

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ 68 รูป และพระเถระ 62 รูป  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ  เริ่มพิธีเวลา 18.00 น.
 

กำหนดการ

     พิธีทุมิตาสักการะ โดยคณะเจ้าภาพ ณ หอฉันคุณยายฯ
16.30 น. เจ้าภาพออกร้านปานะ
17.00 น. พระมหาเถระ พระเถระ และเจ้าภาพ ลงทะเบียน บริเวณทางเข้าหอฉันคุณยายฯ
18.00 น. พิธีเปิดงานพิธีมุมิตาสักการะ พระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558
18.15 น. พิธีมุทิตาสักการะ / ถวายผ้าไตรไทยธรรม
18.45 น. เสร็จพิธีมุทิตาสักการะ โดยคณะเจ้าภาพ

 

     พิธีมุทิตาสักการะ โดยพระภิกษุ สามเณร ณ ห้องประชุมสามอาศรม อาคาร 100 ปีคุณยายฯ
18.30 น. พระภิกษุ สามเณร พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสามอาศรม อาคาร 100 ปีคุณยายฯ (จับฉลาก)
19.00 น. คณะพระมหาเถระและพระเถระเดินเข้าศูนย์กลางพิธี
               - พิธีมุทิตาสักการะ โดยคณะพระภิกษุ สามเณร
               - อัญเชิญโอสาทพระเทพญาณมหามุนี
               - พิธีขอขมา
               - ตัวแทนพระภิกษุสามเณร ถวายพวงมาลัย ปัจจัย และของขวัญพิเศษ
               - ตัวแทนพระมหาเถระ พระเถระ ให้โอวาทในการสร้างบารมีแก่พระภิกษุ สามเณร
20.00 น. เสร็จพิธีมุทิตาสพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี พ.ศ.2558
               - พระภิกษุ สามเณร รับถวายสลากภัต

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 087-506-2222 , 082-440-7777