ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ลอยกระทงนานาชาติ หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2558

International Loy Krathong 
and Candle lighting to pay homage to the Buddha 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
Tuesday 3 November 2015
17.30 น. -19.00 น. 

Sun Center หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี
Tawandhamma village, Patumthani
 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 


พิเศษ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร 16.00 - 16.40 น.  Free participation, donation is welcome 

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานลอยกระทงนานาชาติ โทร. 094-003-9785 ,087-686-9420 www.worldpeacelight.org 
 

กำหนดการลอยกระทงนานาชาติ

     16.00-16.40 น.  สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสุตร
     17.30 น.            การแสดงวัฒนธรรม
     18.00 น.            - จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 
                              - ปฏิบัติธรรม
                              - พลุมหาสมบัติ
                              - อธิษฐานจิต
     19.00 น.            เสร็จพิธี, ลอยกระทงธรรม

Schedule 

     4.00-4.40 pm   Specia; chanting 
     5.30 pm           Cultural show
     6.00 pm           Candle Lighting to pay 
                              homage to the Buddha 
                              Meditation 
                              Special firework 
                              Resolution 
     7.00 pm            Finishm Loy Krathong

 

แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ

Please be in appropriate attire, preferable in white or light colors. Sleeveless, shorts, see through or revealing should not be worn. 

สำหรับสาธุชนจากวัดพระธรรมกาย มีรถรับส่งฟรี จากโถงช้าง 15.30 - 19.30 น. 

Free shuttle service is available at reception area of Wat Phra Dhammakaya 3.30 pm - 8.00 pm
 

All announcement is in Thai and English


ภาพบรรยากาศลอยกระทงนานาชาติ

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 Tuesday 3 November 2015 17.30 น. -19.00 น. 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล