ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีปิดแผ่นทองหัวเรือหลวงปู่ ฯ พระผู้ปราบมาร วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2558

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน

พิธีบูชาข้าวพระ

พิธีปิดแผ่นทองหัวเรือหลวงปู่ ฯ พระผู้ปราบมาร

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ   ห้องแกวสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีปิดแผ่นทองหัวเรือหลวงปู่ ฯ พระผู้ปราบมาร วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.      เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.      เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.      พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรม และนำบูชาข้าวพระ
11.00 น.      พิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 8
                   - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.15 น.      เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  
12.15 - 13.20 น.  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น.      สัมมนาพิเศษ
15.00 น.      ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และประกอบพิธีปิดแผ่นทองหัวเรือหลวงปู่ ฯ พระผู้ปราบมาร
15.50 น.      มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / มอบเมล็ดพันธุ์ดาวรวย /
                   - ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น.      กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
18.00 น.      พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
19.00 น.      เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เปิดให้เข้าสักการะ เวลา 11.00 -12.30 น.
2. เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ เปิดเวลา 16.00 - 18.00 น.

 

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

      พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 
      การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

      การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

      เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล