ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2558

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558
 

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558


ภาคสาย
07.00 - 13.00 น.  มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
              - นิทรรศการ "ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรออดวิกฤตมนุษย์"
              - ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น เรื่อง "รักแลกภพ"
              - V-Star Activity Complex

ภาคบ่าย   สำหรับคุณครู
13.00 น.   สัมมนาเทิดพระคุณครู ณ ห้องเทิดพระคุณครู 1 , 2 และ 3
                 สำหรับเด็กดี V-Star
12.15 น.   ซ้อมเพลง Change the World ประกอบท่าทาง
12.35 น.   ซ้อมประเมินกิจกรรมระบบหมู่ด้วย "มาร์ชชิ่งความดี จุดเริ่มต้นแห่งความดีสากล"
13.10 น.    ประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ภาคทฤษฎี
13.45 น.    ประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ภาคปฏิบัติ
14.30 น.    เด็กดี V-Star ทำภารกิจส่วนตัว
15.15 น.    เด็กดี V-Star เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ลานธรรม

ภาคเย็น
16.35 น.    กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน
16.45 น.    พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู / พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
17.00 น.    ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ "วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก"
17.10 น.    นั่งสมาธิ และฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
17.30 น.    พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร
17.45 น.    พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ฯ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น                          100,000 รางวัล
18.05 น.    จุดพลุ "V-Star รวมพลังดาวแห่งความดี" / เสร็จพิธี

ภาคค่ำ
18.30 - 22.00 น.  มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา (ต่อ)
                  - นิทรรศการ "ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
                  - ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น เรื่อง "รักแลกภพ"

หมายเหตุ
   งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ และมหาวิหารคุณยายฯ

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000