ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญสาธุชนร่วมให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน ณ วัดปทุมทอง 31 ธ.ค.58

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

ขอเชิญสาธุชนร่วมให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน 
ปลานับหมื่นชีวิต (1,000 กิโล) ณ วัดปทุมทอง อำเภอสามโคก ปทุมธานี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น.
โดยประธานสงฆ์ คือ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

ขอเชิญสาธุชนร่วมให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน  ปลานับหมื่นชีวิต (1,000 กิโล) ณ วัดปทุมทอง อำเภอสามโคก ปทุมธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น. โดยประธานสงฆ์ คือ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ


โดยมีกำหนดการดังนี้
15:00 น. รสบัส 2 คัน ออกจากโถงช้าง
16:00 น. พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ ,อธิษฐานจิตปล่อยปลา และให้โอวาทเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 089-477-4607
สำรองรสบัสที่เบอร์ 081-831-9362

"ผู้ให้ชีวิต ย่อมได้ชีวิต"