ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 (และมีพิธีบูชาข้าวพระในวันที่ 1 ม.ค. 2559)

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2558

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ปี พ.ศ. 2559

วันพุธที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ  สภาธรรมกายสากล
 


     

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 (ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ )

16.00 - 19.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 1
18.30 น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น / อาราธนาศีล / สมาทานการอยู่ธุดงค์
19.30 น.  รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
20.30 น.  กิจกรรมรับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 2
21.30 - 23.30 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 2
22.30 น. พักผ่อนในวิหารน้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 (ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ )

04.30 น.  ตื่นนอน
05.00 - 07.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ
09.30 - 11.00 น. นั่งสมาธิ
13.30 น.  ฟังธรรมะจากพระอาจารย์
15.00 - 17.00 น. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
16.00 - 19.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 3
18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / สมาทานการอยู่ธุดงค์ และแผ่เมตตา
19.30 น.  รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
21.30 - 23.30 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 4
22.00 - 00.09 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ และอฐิษฐานจิตปีใหม่ / พักผ่อนในวิหารน้อย

 

วันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 

04.30 น. ตื่นนอน และทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ธุดงค์
05.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า และกล่าวลาธุดงค์

06.40 น. พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ลานธรรมทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
09.30 น.

นั่งสมาธิ และพิธีบูชาข้าวพระ

11.00 น. พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
13.20 น. สัมมนาพิเศษ
15.00 น. นั่งสมาธิ
15.40 น. พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม / ถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว / ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00 - 22.00 น. กิจกรรมรับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 2
  ลงทะเบียนพักค้างสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ณ วิหารคด คอร์ 32