ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)
ตารางปฏิบัติธรรม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2559

 

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) ตารางปฏิบัติธรรม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2559

 

สวนพนาวัฒน์
รุ่น 501 : วันที่ 7 - 13 ก.พ. 59
รุ่น 502 : วันที่ 14 - 20 ก.พ. 59

สวนปาหิมวันต์ (หลักสูตร 2)
รุ่น 532 : วันที่ 7 - 13 ก.พ. 59
รุ่น 533 : วันที่ 14 - 20 ก.พ. 59
รุ่น 534 : วันที่ 6 - 12 มี.ค. 59
รุ่น 535 : วันที่ 13 - 19 มี.ค. 59

เขาใหญ่ (หลักสูตร 2)
รุ่น 109 : 6 - 11 มี.ค. 59
รุ่น 110 : 13 - 18 มี.ค. 59

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638

www.dokban.net 
facebook : ดอกไม้บาน

 

** ตารางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า