ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
อนุสรณ์สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วันเสาร์ที่  23  มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.

 

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม อนุสรณ์สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วันเสาร์ที่  23  มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.


ภาคเย็น  ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ / กล่าวต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
16.30 น.  พุทธบุตรธรรมยาตรา และสาธุชนพร้อมในพื้นที่
17.00 น.  สวดมนต์  นั่งสมาธิ
17.30 น.  ประธานสงฆ์ เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
17.40 น.  ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ 
17.50 น.  ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
                - ประธานฆราวาส กล่าวเปิดงาน
18.00 น.  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ฯ
18.20 น.  พิธีกล่าวถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีฯ
                - จุดประทีปโคมลาน
                - พิธีเจริญชียมงคลคาถา บท "พาหุง" และ สวดมนต์ บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
                - นั่งสมาธิ
                - อฐิษฐานจิตและแผ่เมตตา
                - จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า
19.30 น.  เสร็จพิธี